• Piątek, 24 maja 2024

Co to jest regeneracja DPF?

Każdy filtr, niezależnie od tego, do czego został zaprojektowany, będzie musiał być regularnie czyszczony i opróżniany, aby zapewnić miejsce na dalsze zatrzymywanie kolejnych elementów. Ten proces czyszczenia i opróżniania filtra cząstek stałych nazywany jest regeneracją DPF.

Sadza powstała w procesie spalania, która zbiera się w filtrze jest spalana, aby upewnić się, że filtr nie zostanie zablokowany i że może dalej zatrzymywać więcej sadzy. Filtr cząstek stałych do silników wysokoprężnych musi zostać podgrzany do bardzo wysokiej temperatury w celu spalenia cząstek sadzy. Można to osiągnąć na jeden z dwóch sposobów: aktywna regeneracja lub pasywna regeneracja.

Regeneracja pasywna

Podczas długotrwałej jazdy z dużą prędkością spaliny osiągają bardzo wysoką temperaturę. Jazda z prędkością 70mph lub wyższą przez pewien czas rozgrzeje spaliny na tyle, aby spalić cząsteczki sadzy, które zostały zatrzymane przez filtr DPF. Jednak większość kierowców nie jeździ z dużymi prędkościami wystarczająco często lub wystarczająco długo, aby polegać na tej pasywnej regeneracji w celu oczyszczenia filtra DPF z cząstek sadzy.

Regeneracja aktywna

Ponieważ wielu kierowców nie używa swoich samochodów do regularnej jazdy na długich dystansach po autostradzie, producenci musieli wymyślić inny sposób oczyszczania filtra DPF z cząstek stałych. Wymyślili system, w którym aktywna regeneracja jest uruchamiana, gdy ilość sadzy zgromadzonej w filtrze DPF osiągnie określony poziom. W większości samochodów poziom ten jest ustalony na 45% całkowitej pojemności filtra DPF. Gdy ilość zgromadzonej sadzy osiągnie ten poziom, uruchamia się proces wtrysku paliwa po spalaniu, który podnosi temperaturę spalin. W ten sposób, nawet jeśli samochód nie porusza się z dużą prędkością, spaliny stają się wystarczająco gorące, aby spalić całą sadzę, która zebrała się w filtrze DPF.

Jeśli aktywny proces regeneracji zostanie zainicjowany, ale dotrzemy do celu zanim zdąży on wypalić całą sadzę, istnieje możliwość, że na desce rozdzielczej pojawi się lampka ostrzegawcza DPF. Powinno być możliwe usunięcie częściowej blokady poprzez jazdę samochodem z prędkością większą niż 40 km/h przez około kwadrans.

Więcej na: http://motojama.pl